Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü

Yurt Dışı Ulaşım İçin Alan Kodu: [00] 90-392
Telefon Numaraları: Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü:
2288187   2283136'dan-215      Müdür: Mustafa BORATAŞ
    Sekreter: Vahide TÜTÜNCÜ
2273658  2283136'dan-213    Müdür Muavini : Nahide YALYALI
2289314 2283136'dan-403 Eğitim-Öğretim Uzmanları: Süheyla ERCAFER, Oya BORALI, H.Ece UZUN
   2283136'dan-403 Özel Eğitim: İlhan KARADAĞ
2288745 2283136'dan-223 Mustafa HÜRSES, Temel AKTUNÇ, Ahmet TURAN
    Arşiv
  2283136'dan-212    Fatma ASLANTÜRK, Esen ÖZCOŞKUN
  2283136'dan-231 Pınar CANTÜRK
  2283136'dan-212 Odacı: Osman DOĞAN, Aytaç KALENDER, Şervan ÇELİK