Doğrudan Alım İhale İşlemleri

20/2016 Sayılı "Kamu İhale Yasası"nın 24.(3) maddesinde "İhale makamları, sonuçlandırdıkları doğrudan alımlarla ilgili bilgileri kendi internet sitelerinden yayınlar" denilmektedir. Bu yasa maddesi

uyarınca Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının yürütmüş olduğu İhalelerden "Doğrudan Alım" kapsamına giren ihaleler burada kamuoyuna paylaşılmıştır..

Dipkarpaz İlkokulu'nun KAMUNET Omurgasına Bağlantısının Sağlanması

İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Dipkarpaz İlkokulunun (Dipkarpaz - İskele) KAMUNET Omurgasına bağlantısının sağlanabilmesi için gerekli olan Altyapı Projesi Telekomünikasyon Dairesi tarafından hazırlanmış ve İnşat Encümenliği tarafından da onaylanmıştır. Merkezi İhale Komisyonunun direktifleri doğrultusunda Doğrudan Alım yoluna gidilmiş ve 5 firmadan yazılı teklif alınmıştır.

Şehit Zeka Çorba Ortaokulunun KAMUNET Omurgasına Bağlantısının Sağlanması

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Şehit Zeka Çorba Ortaokulunun (Gönendere - Gazimağusa) KAMUNET Omurgasına bağlantısının sağlanabilmesi için gerekli olan Altyapı Projesi Telekomünikasyon Dairesi tarafından hazırlanmış ve İnşat Encümenliği tarafından da onaylanmıştır. Merkezi İhale Komisyonunun direktifleri doğrultusunda Doğrudan Alım yoluna gidilmiş ve 5 firmadan yazılı teklif alınmıştır.

RSS - Doğrudan Alım İhale İşlemleri beslemesine abone olun.