Okul Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlıkla İlgili Uygulamalar

Öğrencilerin ilgi alanlarına yöneltilmeleri ve onların akademik, mesleki, ve diğer kişisel sorunlarının psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetiyle çözümlenmesi, aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:

  • Yöneltme zorlayıcı değil yol göstericidir.
  • Öğrencinin ilgi ve yetenekleri bilimsel olarak saptanır ve yöneltmede toplum gereksinmeleri gözetilerek öğrenci bilinçlendirilir.
  • Gereksinime göre, iki rehberi olacak olan karma okullara atanacak rehberlerden biri bayan diğeri erkek olur.
  • Öğrencinin, kişisel sorunlarının çözümlenmesinde okul idaresi, veli ve öğretmen arasında iletişim kurulur.
  • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için her öğrencinin durumlarını içeren bireysel dosyalar tutulur. Bu dosyaların tutulmasında hizmetin gerektirdiği gizlilik esastır.