Donatım ve İnşaat İşleri Şube Amirliği

Yurt Dışı Ulaşım İçin Alan Kodu: [00] 90-392
Donatım ve İnşaat İşleri Şube Amirliği
 2288778 2283136'dan-520 Şube Amiri : Tankut RIFKI
  2283136'dan-520 Esra KÜLAHLILAR, Ahmet GEVREK,  İbrahim TÜLÜCÜ, Gülcan HAMİTOĞLU, Durmuş METİN, Hatice BAYTIN