Eğitim Mevzuatı

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası 

 • 07/1979 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Görevlileri Yasası
 • 25/1985Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öğretmenler Yasası
 • 17/1986Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası
 • 60/2000Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası 
 • 50/1989Genel Orta Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 • 68/1989İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 • 69/1989Mesleki-Teknik Öğretim Dairesi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 • 31/2000Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 • 56/1993 Eğitim ve Ortak Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 • 12/1990 Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 • 02/1993 Yüksek Öğretim Kurumları Kuruluş, Görev Denetleme ve Akreditasyonu Yasası (65/2005 Sayılı Yasa ile Yürürlükten Kalktı)
 • 65/2005Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası
 • 04/1988 Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 • 24/1987 Eğitim Bilim ve Kültür Alanında İşbirliği Protokolü (Onay 1) Yasası
 • 55/1995 Eğitim Bilim ve Kültür Alanında İşbirliği Protokolü (Onay 2) Yasası
 • 18/1986Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası
 • 65/1987 Spor Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 • 08/1996 Spor alanında işbirliği protokolu (Onay) Yasası
 • 67/1999 Beden Eğitimi ve Spor Yasası
 • 45/1983 Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası
 • 28/1988 Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası
 • 32/2000 Düşün ve Sanat Ürünlerini Derleme Yasası
 • 16/1995 Türksoy (Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi) Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa
 • 06/1996 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa
 • 06/2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir Kampüs Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü (Onay) Yasası
 • 60/2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme) Yasası
 • 41/2006 Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası
 • 29/2009 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğretimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası