Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü

Yurt Dışı Ulaşım İçin Alan Kodu: [00] 90-392
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü
2282257 2283136'dan-308 (Santral) Müdür: Gülşen HOCANIN
  308'den 130 Sekreter:
2287886  308'den 117 Müdür Muavini :
Eğitim - Öğretim Uzmanları (308'den 516)
  308'den 115 Osman BEYİT
    Açık Öğretim Ortaokul, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Öğretim Lisesi
  308'den 118-125 Eren Şah YALÇINKAYA, Bilal GÜLSÜN
Ustalık Kalfalık Birimi  
2280311 308'den 127 Mehmet Ekici
  308'den 128 Özdemir ÖZKUT
Arşiv
   308'den 122 Nilgün KARAKUŞ,
  308'den 126 Zehra LORDOĞLU
  308'den 131 Mustafa KERİMOĞLU
    Odacı: Taner BABA, Zekeriya GÖYMEN