Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü

Yurt Dışı Ulaşım İçin Alan Kodu: [00] 90-392
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü
2282257 2283136'dan-308 (Santral) Müdür: Aytunç ŞİRKET
  308'den 124 Sekreter: Nihal SEVİL
2287886  308'den 117 Müdür Muavini :Gülşen HOCANIN
Eğitim - Öğretim Uzmanları (308'den 516)
2280311  308'den 127 Salih ÇOBANOĞLU
  308'den 115 Osman BEYİT
  308'den 114 Şebnem PEKDOĞAN
    Açık Öğretim Ortaokul, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Öğretim Lisesi
  308'den 118 Harun ÖZCAN
Ustalık Kalfalık Birimi  
  308'den 125 Özdemir ÖZKUT
Arşiv
   308'den 122 Nilgün KARAKUŞ,
  308'den 116 Zehra LORDOĞLU
  308'den 126 Serap SÜRAHİ
  308'den 124 Odacı: İbrahim ŞEHİTSOYLU, Zekeriya GÖYMEN