Okullar ve Yaşam Boyu Öğrenim Kurumları İçin Yeni AB Fonları

Avrupa Komisyonu,  okullarda değişim ve yeniliği desteklemek ve istihdam iyileştirmesini teşvik için 1.5 milyon Euro'luk teklif çağrısı başlatmıştır. Çağrı, ana okullar, ilk ve orta öğretim okulları ile, girişimciliği ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla odalar, dernekler, vakıflar ve sendikalar gibi yaşam boyu öğrenim kurumlarına açık olacaktır.


Son başvuru tarihi 24 Haziran 2015 olan hibe başvuruları için kılavuz ve gerekli dökümanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1429195279840&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35414&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136955