KKTC uyruklu KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için belirlenen kontenjan alan, sayı ve üniversiteler

            2015-2016 öğretim yılında Devletimiz ihtiyaç alanları ile ilgili “TC Yükseköğretim Kurulu”na yapmış olduğumuz KKTC kontenjan taleplerimiz TC YÖK 12/02/2015 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş ve KKTC uyruklu, KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için ( çift uyruklular dahil)  lisans düzeyinde 84 alanda 177 kontenjan, önlisans düzeyinde 32 alanda 55 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 27 alanda 50 kontenjan, yüksek lisans düzeyinde 58 alanda 72 kontenjan ve doktora düzeyinde 41 alanda toplam 51 kontenjan ayrılmasına karar vererek tarafımızı bilgilendirmiştir.

            KKTC kontenjan alan ve üniversiteleri   2015-2016  ÖSYM kılavuzunda yer alacaktır. Üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebilir. Kontenjanlar belirlenirken Devlet Planlama Örgütü ile Milli Eğitim Bakanlığı ortak çalışma yapıp ülkemizin ihtiyaç alanları dikkate alınıp kontenjan talepleri yapılmıştır. Önümüzdeki yılın ihtiyaç fazlası alanları mayıs ayında bakanlar kuruluna sunulduktan sonra resmi olarak açıklanacaktır.

            KKTC uyruklu, KKTC liselerinden mezun (çift uyruklular dahil) öğrencilerimiz için belirlenen kontenjan alan, sayı ve üniversiteler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.