İskele Bölgesi’nde 122 Dönümlük Arazi Üniversite Yerleşke Alanı Olarak Belirlendi.

Ülkemizde Yükseköğrenim sürekli gelişim ve ilerleme kaydetmektedir. Buna paralel olarakta yükseköğrenimin gösterdiği büyüme ve gelişimin doğru temeller üzerinde planlanması önem arz etmektedir.

Hükümet olarakta Yükseköğrenimde atılması gereken adımlar, ilgili birimler ile yapılan istişareler sonucunda atılmaktadır.

Bu bağlamda geçtiğimiz hafta üniversite öğrencilerinin güvenliğinin sağlanması, giriş-çıkışlarının, sağlık durumlarının ve kayıt dışı olan öğrencilerin belirlenip kayıt altına alınması adına öğrenci izinlerinde bir takım düzenlemelere gidilmiş, yeni Yükseköğretim Yasası ile birlikte ünivesite açma izinleri meclis onayına bağlanmıştır.

Yeni yükseköğretim yasasında ise ön değerlendirme kuruluna kurulacak üniversitelerin ihtiyaç dahilinde bulunan bölgelere yönlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

Bugünkü bakanlar kurulu toplantısında ise Başbakanımızın talimatı, İskele bölge halkının, sivil toplum örgütlerinin ve İskele Belediyesinin beklentileri ve talepleri doğrultusunda İskele Bölgesinde 122 dönümlük arazinin üniversite yerleşke alanı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu kararın bölgenin hem ekonomik hem de sosya-kültürel yapısına ciddi anlamda katkı sağlayacağı aşikardır.

İskele üniversite yerleşke alanı olarak berirlenen bölgeye yeni yükseköğretim kurumu kurmak veya mevcut üniversitelerimiz içerisinden var olan bölgeye kampüs kurmak isteyen kurumların projeleri ile birlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Yapılan başvurular Yükseköğretim Ön Değerlendirme kurulunda değerlendirilecek, olumlu bulunan projeler bölge halkı ve kamuoyu ile paylaşılarak bakanlar kurulunun onayına sunulacaktır.

Alınan bu kararın özelde İskele bölgesinde genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğrenimine hayırlı olmasını temenni ederiz.