İlköğretim Dairesi Okul Müdürü ve Müdür Muavini Başvurularının İtiraz Kurulu Sonrası Kesinleşmiş Kriter Puanları

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü kadrolarına bağlı okullarda münhal bulunan Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini mevkileri için başvuruda bulunan adayların Öğretmenler Sınav Tüzüğü'ne göre Kriter Değerlendirme Kurulu'nca hesaplanmış ve İtiraz Kurulu'nca görüşülüp kesinleşmiş Kriter Puanları Listesi ektedir.

Yayın Tarihi: 
Cuma, Mart 15, 2019 - 13:30