Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü 2019-2020 Öğretim Yılı Müdür ve Müdür Muavini Yer Değiştirme Bekleme Listesi

Müdür ve Müdür Muavinlerine ait  Muhtemel Yerdeğiştirme Bekleme Listesi ektedir. İtirazlar 3 gün içerisinde ( 18 Aralık 2019, Çarşamba   günü mesai bitimine kadar) ilgili daireye yapılmalıdır.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, Aralık 16, 2019 - 12:00