Basın Açıklaması

KTÖS yetkililerinin bir süredir Bakanlığımız aleyhine yaptığı haksız ve yasal dayanaktan yoksun iddialar nedeniyle kamuoyunu aydınlatmak adına Bakanlığımız tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Nisan 2016 yılından bugüne kadar Bakanlığımızın ilgili birimi tarafından 50'den fazla ön araştırma yapılmış, 8 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, bunlardan altı tanesi sonuçlanmış 2 tanesinin de Kamu Hizmeti Komisyonunda disiplin duruşması devam etmektedir. Ayrıca, 9 kişi hakkında soruşturma hazırlığı yapılmaktadır, 2 kişi hakkında da cezai soruşturma başlatıldığı Hukuk Dairesi tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddesine göre, bir öğretmenin Ceza Yasası uyarınca aynı zamanda suç sayılan bir eylem ve davranışından ötürü yetkili mahkeme önünde hakkında ceza kovuşturması yapılması halinde disiplin soruşturması sürdürülemez ve dava sonuna kadar durdurulur.

Bakanlığımız, bilgisine gelen olaylarla ilgili olarak derhal gerekli işlemleri başlatmakta ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal prosedürü uygulamaktadır.

KTÖS yetkilileri tarafından kamuoyunun gündemine getirilen öğretmenlerle ilgili de Bakanlığımız ilgili mevzuata uygun olarak işlem yapmıştır.

Bakanlığımız  bu gibi işlemleri yaparken eğitimin aksamaması ve çocuklarımızın mağdur olmaması için gerekli yasal tedbirleri de almaktadır.

KTÖS yetkilileri tüm bu gerçekleri bilmesine rağmen bilinçli olarak asılsız iddialar ortaya atarak, kaos yaratıp Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını bilinçli şekilde kötüleme ve itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır.