2020 Türkiye Bursları İle İlgili Duyuru

2020 Türkiye Burslarını kazanan öğrenciler ve pandemi düzenlemeleri ile ilgili TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin 08.10.2020 tarihli yazısı gereği ;

  1. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) yapılan değerlendirme sonucu, 2020 Türkiye Bursları çerçevesinde ülkemizde lisans ve yüksek lisans öğrenimine hak kazanan öğrencilerin listesi tarafımıza sunulmuştur.
  2. Burs kazanan öğrencilerin Türkiye Bursları Başvuru Sistemi’nde (TBSS) (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/) bursu kabul veya reddettiklerini beyan etmeleri;bursu kabul eden adayların Burslululuk Taahhütnamesini TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin onayı olmaksızın, kendi imzları ile TBBS’ye geri yüklemeleri gerekmetedir.
  3. Devam etmekte olan COVID-19 salgını nedeniyle, ülkemizde birçok yükseköğretim kurumu uzaktan eğitim kararı almıştır. YTB’nin, 2020 yılı Türkiye Burslarına hak kazananlara yönelik pandemi gündemi de dikkate alınarak gerçekleştirilen düzenlemeler hakkındaki açıklamasına göre;
  4. -  Üniversite kayıtları online platformlarda yapılabilecektir.

          -  Şu anda Türkiye’de olmayan bursiyerlerin Türkiye’ye öğrenim amacıyla gelmelerine izin verilmeyecektir.

          -  YTB’nin bilgisi ve onayı olmadan Türkiye’ye gelen bursiyerler, yurt, sağlık sigortası ve burs imkanlarından faydalanamayacaktır.

          -  Bu yıl burslandırılan ve Türkiye dışında olan bursiyerlerin burs ödemeleri yapılmayacaktır. Burs ödemeleri, bursiyerlerin YTB’nin onayı dahilinde öğrenim için Türkiye’ye gelmeleri ile başlayacaktır. Türkiye’deki bursiyerlerin burs ödemeleri ise üniversite kayıtları sonrasında başlatılacaktır.

          -  Bursiyerlerin Türkiye’ye getirilme süreci, pandeminin seyri, güncel yurt kapasiteleri ve uluslararası uçuş takvimi dikkate alınarak, yeniden değerlendirilecektir. Bu çerçevede, burs başvuruları olumlu sonuçlanan adayların YTB tarafından yapılacak bilgilendirilmeleri takip etmesi büyük önem taşımaktadır.

YTB tarafından ayrıca, pandemi koşullarına rağmen istisnai olarak bazı üniversitelerin sadece yüz yüze veya karma (online ve yüz yüze eğitim bir arada) eğitim sistemi benimsemelerinin beklediği, bu yönde karar alan üniversitelerin durumu kendi internet sitelerinde ilan edecekleri, bu durumda öğrencinin ülkemize gelmesinin gerekeceği bildirilmiştir.

Yayın Tarihi: 
Cuma, Ekim 9, 2020 - 14:30