Eğitim ve Öğretim Alanındaki Görev ve Sorumluluk

Yürütme, gözetim ve denetim

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Bakanlık sorumludur. Bakanlık, bu görevlerini bünyesinde yapacağı örgütlenme ve kurumlaşma ile sağlar.

Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçları ile temel ilkelerine Milli Eğitim Yasasına aykırı hiçbir eğitim etkinliğinde bulunulamaz ve çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine ve Milli Eğitim Yasasına aykırı hiçbir eğitim kurumu açılamaz.

Yurt Dışı Eğitim

Yurttaşların ülke dışında eğitim, öğrenim ve uzmanlık görmeleri ile ilgili hizmetlerin düzenlenmesinden Bakanlık sorumludur. Bakanlık bu sorumluluğunu ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak gerçekleştirir.