Okul Laboratuarları Başvuru Formu Tarihi Uzatılmıştır.

Okullarımızın mevcut laboratuarlarını geliştirmek veya yeni laboratuarlar kurmak amacıyla Avrupa Birliği ile işbirliği içinde bir çalışma başlatılmış olup konu ile ilgi olarak da ilgide kayıtlı genelge tarafınıza iletilmiştir.


Yukarıda konu edilen genelgede her okulun kendi ihtiyaçlarını belirtecekleri formların ilgili alan öğretmenleri ve okul idaresi tarafından doldurulması ve elektronik ortamda doldurulmuş formların, yine elektronik ortamda en geç 11 Ocak 2019 Cuma gününe kadar okullarımızın bağlı bulunduğu daire müdürlüklerine gönderilmesi talep edilmiştir.


Konu ile ilgili olarak Okul Müdürlüklerinden gelen talepler Bakanlığımızca değerlendirilmiş olup söz konusu formların en geç 18 Ocak 2019 Cuma gününe kadar okullarımızın bağlı bulunduğu daire müdürlüklerine gönderilmesi kararı alınmıştır.

Yayın Tarihi: 
Cuma, Ocak 11, 2019 - 14:30