Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına Bağlı Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne Öğrenci Kaydı İçin Sınav Yapılacaktır.

2016-2017 Öğretim yılında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL), Ortaokul 6. Sınıf Müzik Bölümü’ne; Lise 9. Sınıflara Resim ve Müzik dallarında öğrenci kaydı için sınav yapılacaktır.

Sınav, 29 Eylül 2016 Perşembe günü saat 09:00’da Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde yapılacaktır.

Sınav için aday kayıtları, 26 -27 Eylül 2016 tarihlerinde 08:30- 12:00 saatleri arasında sınav merkezinde olacaktır.

Aday kayıt işlemleri öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılabilecektir.

Sınav yeri ve saati Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü’nce verilecek “Sınav Giriş Belgesi” üzerinde belirtilecek olup, bu belge ile birlikte 6. ve 9. Sınıflar için diploma fotokopisi sınav günü getirilecektir.

Sınava yönelik kurs çalışmaları ise 28 Eylül 2016 tarihinde Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde yer alacaktır.

6.sınıf giriş sınavına katılacak adayların, 2015 - 2016 öğretim yılında ilkokulu tamamlamış olması, Lise 9. Sınıf sınavlarına girecek olan adayların ise diploma notu en az 6.00(Altı)  ve girecekleri alanla ilgili (Resim-Müzik) notlarının aritmetik ortlaması en az 8.00(Sekiz) olması gerekmektedir.

6. sınıfa alınacak 5 (Beş) öğrenci, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca oluşturulacak Komisyon tarafından yetenek sınavına tabi tutulacak.

Lise 9. Sınıf Müzik bölümüne alınacak 3 (Üç) öğrenciye ve resim bölümüne alınacak iki öğrenciye, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca oluşturulacak komisyon tarafından yetenek sınavı ayrıca yazılı Türkçe kompozisyon sınavı yapılacak.

Sınavlar, Komisyonca belirlenen ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, 60 Puan ve üzeri alan öğrenciler başarılı kabul edilecektir.

Kayıt Esnasında Gerekli Belgeler.

  • Okullarından alacakları öğrenci belgesi
  • Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Lise 9. Sınıf sınavına girecek olanlar için diploma notu ve girecekleri alanla ilgili ders (Resim- Müzik) notunu belirten resmi belge
  • 100 TL ( Yüz Türk Lirası) sınava giriş harcı