Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Müdür, Müdür Muavinliği İle İlgili Yapılan Taslak Nakil Listesi

Müdür, Müdür Muavinliği ile yapılan taslak nakil listesi ektedir. İtirazlar 3 gün ( cuma günü  mesai bitimine  ( 14:30'a kadar)kadar ilgili daire müdürlüklerine yapılabilecektir)

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, Haziran 2, 2021 - 17:30