Denklik, Yatay Geçiş ve e-Devlet Üzerine Duyuru

19.7.2019 tarihinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu ie YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç arasında imzalanan protokol kapsamında Denklik, Yatay geçiş ve E Devlet’e aktarım hususunda yaşanan belirsizlikler ortadan kalkmıştır.

Uygulanacak kurallar şu şekildedir;

  1. K.K.T.C. hukukuna göre kurulmuş olan bir üniversitedeki ön lisans veya lisans programına, ÖSYM tarafından her yıl yapılan sınav sonuçlarına göre YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleştirilmiş olan T.C. vatandaşı öğrenciler; üniversiteye kayıt olduğu tarihte Türk vatandaşlığını taşıyor olmaları koşuluyla mezuniyetleri sonrasında denklik işlemlerine tabi tutulmaksızın diplomaları doğrudan tanınacaktır.

  1. T.C. vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’deki örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayarak mezun olan ve K.K.T.C. hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü ve üniversitenin kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yerleşmiş olanların diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olacaktır.

  1. Denklik değerlendirme süreçlerinde, T.C. Yükseköğretim Kurulu tarafından K.K.T.C.’deki yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarına kontenjan verilmiş olması, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alması; lisansüstü programların T.C. Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması; alınan eğitimin derecesi, niteliği, içeriği ve başvuru sahibinin vatandaşlık bağı, eğitime başlama şekli gibi hususlar dikkate alınır ve eğitim süresince edinilen kazanımlar, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki yeterliliklere göre değerlendirilecektir.

  1. Çift uyruklu başvuru sahiplerinin diplomalarının denklik değerlendirmesi yapılırken, K.K.T.C.’deki yükseköğretim kurumlarına kayıt olduğu tarihte kullandığı uyruk dikkate alınacaktır.

  1. K.K.T.C.’de yer alan yükseköğretim kurumları, T.C. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş veya ders transferi yoluyla T.C. uyruklu öğrenci kabul edemezler. Yatay geçişlerde T.C. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Usul ve Esasları dikkate alırlar.

  1. K.K.T.C. yükseköğretim kurumlarının örgün ön lisans ve lisans programlarına YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleştirilen, yerleştirildiği üniversite ve programdan mezun olanların bilgileri, YÖKSİS üzerinden e-Devlet’te erişime açılır.

  1. KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleşip YÖK tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarından Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak KKTC yükseköğretim kurumlarına kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş ve ders transferi yoluyla kaydolan öğrencilerin bilgileri ve mezuniyetleri, YÖKSİS üzerinden e-Devlet’te erişime açılır.

  1. YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bulunmayan üniversitelerden KKTC üniversitelerine YÖK tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarından Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yatay geçiş ve ders transferi yoluyla kaydolan öğrencilerin bilgileri, e-Devlet’te erişime açılmaz.