Atatürk Öğretmen Akademisi 2015-2016 Öğretim Yılı Giriş Sınavı Duyurusu

KKTC. Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Öğretmen Akademisi 2015-2016 Öğretim Yılı Giriş Sınavı ile iligli duyurusu aşağıdaki gibidir.

SINAVA BAŞVURU TARİHLERİ: 27 Temmuz – 6 Ağustos 2015, Atatürk Öğretmen Akademisi Binası Dumlupınar, Lefkoşa.

SINAV TARİHİ ve SAATİ          : 8 Ağustos 2015, 10:00-12:30

 

1. Program ve kontenjanlar

Sınıf Öğretmenliği Programına 20, Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 15 öğrenci alınacaktır.

2. Sınava Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler

 • KKTC vatandaşı olmak
 • Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
 • Disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisin’den (AÖA) veya Atatürk Öğretmen Koleji’nden ilişiği kesilmemiş olmak.
 • Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecektir.)
 • Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Sağlık Raporu istenecektir.)
 • Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez).

3. Sınav Başvurusu için Gerekli Belgeler

 • KKTC Kimlik belgesi ve fotokopisi (Kayıt esnasında aslı görülecektir).
 • İki adet vesikalık resim.
 • Aday Kayıt ücreti olan 150.00 TL’nin, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd.” Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt şubelerindeki AÖA hesabına yatırıldığına ilişkin dekont.
 • Aday Kayıt ücreti, 27 Temmuz – 6 Ağustos 2015 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) yatırılabilir.
 • Lise veya dengi okuldan alınan diploma aslı, bir fotokopisi veya öğretim belgesi. (Diploması KKTC dışındaki bir ülkeden olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek denklik belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi)
 • Aday Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilecektir.)

4. Giriş Sınavı ile İlgili Bilgi

 • Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan 5 alt testten oluşacaktır. (Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce)
 • Her alt testten en az 5 net doğruya ulaşmak zorunludur.
 • Yazılı Giriş Sınavında, 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir.
 • Yazılı Giriş Sınavı tek oturumda gerçekleştirilecek ve süresi 150 dakika olacaktır.
 • Yazılı Giriş Sınav sonuçlarına ve tercihlerine bağlı olarak Sınıf Öğretmenliği ile Okulöncesi Eğitim Öğretmenliği Programları için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacaktır. Ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan aday/adaylar (tercihleri de dikkate alınarak) mülakata çağrılacaklardır.
 • Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı bilgisayarla değerlendirildikten sonra sonuçlar ilan edilecektir.
 • Adaylar sınav sırasında Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Eğitim Öğretmenliği Programları için tercih sıralamasını yapacaklardır. (İsteyen aday tek tercih yapabilir.)
 • Yazılı Giriş Sınavı sonrası mülakata çağrılacak adayların mülakatları Atatürk Öğretmen Akademisi’nde 11-12 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
 • Yazılı Giriş Sınavı ve Mülakat sonrasında başarılı olan adayların kesin kayıtları Atatürk Öğretmen Akademisi’nde 19-20 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
 • Kesin kayıt hakkı kazananlardan istenen belgeler  www.aoa.edu.tr  adresinden temin edilebilir.