2015 Yurtdışı Hizmetiçi Eğitim Programı Mülakat Tarih ve Saatleri

2015 Yurtdışı Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılacak olan programlara başvuran adayların mülakat tarih ve saatleri aşağıda sunulmuştur.

Adayların belirtilen saatlerde MEB Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1’den fazla kursa müracaat eden adaylar 1 mülakata alınacaktır.