Öğretmen Nakil Listeleri

2015-2016 öğretim yılı için Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi okullarında görevli öğretmenlerin yer değiştirme listesi ektedir.

Listelere 29-31 Temmuz  tarihleri arasında itiraz yapılabilecektir. İtiraz dilekçeleri mesai bitimi 15:30' a kadar ilgili daire müdürlüklerine  yapılabilecektir.