Duyurular

2013-2014 Dönem Sonu Karne Örneği

2013-2014 ikinci dönem sonu verilecek karnelerin son çalışılmış dosyası ektedir.

V. Milli Eğitim Şurası Katılım Belgeleri

10-14 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen “V. Milli Eğitim Şurası” çalışmalarında görev alanların “Katılım Belgeleri” hazırlanmış olup dağıtımı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından yapılmaktadır.

Haziran 2014 Hizmetiçi Eğitim Planı

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından 2013-2014 Öğretim yılı Haziran ayı hizmetiçi eğitim planı aşağıda sunulmuştur.

Genel Ortaöğretim Dairesi'nden Duyuru

Milli Eğitim,Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kadrosunda münhal bulunan ve 29/2014 Numaralı Genelge ile ilan edilen 1. Derece Eğitim Denetmeni ile Genel Ortaöğretim Dairesi kadrosunda münhal bulunan

Hizmetiçi Eğitim Kurs/Seminer Katılım Belgeleri Hakkında

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen;

Burs Hakkı Elde Eden Öğrencilerin Listesi

2013-2014 Öğretim Yılı için Burs Müracaatında bulunan öğrencilerin Burs Başvuru forumlarının değerlendirilmesine devam edilmektedir.

Hizmetiçi Eğitim Kurs/Seminer Katılım Belgeleri Hakkında

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen;

HİZMETİÇİ EĞİTİM KURS/SEMİNER KATILIM BELGELERİ HAKKINDA

EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN;

"Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları” Konulu Hizmetiçi Eğitim Duyurusu

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından İlkokul öğretmenlerine yönelik 14 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilecek “Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları” konulu Hizmetiçi Eğitim iptal edilmiş olup ileriki bir tarihe ertelenmiştir.