Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesinden Duyuru

     2014 – 2015 öğretim yılı için ÖSYM’nin düzenlediği YGS ve LYS sınavlarının sonuçlarına bağlı olarak KKTC’li öğrencilerimizden (KKTC + TC çift uyruklular dahil) 1450 kişinin tercih hakkı vardı. Bu bağlamda ;ÖSYM yerleştirmesi neticesinde hem genel hem de KKTC kontenjanlarımıza yerleştirmeleri eş zamanlı olarak ilan etmiştir. 1450 öğrencimizden 469 kişi yerleştirme almıştır. Yerleşme alan öğrencilerimizden 104 kişisi KKTC kontenjanlarına yerleşmiştir.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 2014- 2015 Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2014- 2015 Öğretim yılılnda uygulanacak olan akademik takvim aşağıda verildiği gibi uygulanacaktır.

 

2014-2015 Öğretim Yılında Genel ve Meslek Liselerinin dokuzuncu (9.) Sınıflarına Yerleşmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Listesi

2014-2015 Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Genel ve Meslek Liselerinin dokuzuncu (9.) sınıflarına yerleşmeye hak kazanan öğrenci listeleri ekte sunulmuştur. Öğrencilerin yerleştime işlemleri Diploma Notu ve tercih ettikleri alanlardaki kontenjan sayıları dikkate alınarak yapılmıştır.

İtiraz Kurulu Değerlendirme Sonuçları

İlköğretim Dairesi kadrolarındaki münhal Müdür - Müdür Muavinliğine müracaat eden adayların yükselme kriter puanlarının hesaplanmasıyla ilgili İTİRAZ KURULUNA YAPTIKLARI itirazlar İtiraz Kurulunda değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir.

2014-2015 öğretim yılı için; ÖSYS Yerleştirme sonuçlarını açıkladı. (23/7/2014)

Yükseköğretime “sınavsız geçiş hakkı” bulunan adaylarla 23 Mart 2014 tarihinde yapılan “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” ve 14-15-21-22 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan “Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, adayların tercihleri doğrultusunda; 2014-ÖSYS Yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış ve açıklanmıştır.

Müdür/Müdür Muavinliği Kriter Değerlendirme Sonuçları

“İlköğretim Dairesi kadrolarındaki münhal Müdür - Müdür Muavinliğine müracaat eden adayların yükselme kriter puanlarının hesaplanmasıyla ilgili çalışmalar tamamlanmış olup kriter puanları aşağıda duyurulmuştur. Kriter puanlarına itirazlarla ilgili açıklama listelerin sonunda verilmiştir.”

2014-2015 Öğretim yılı Muhtemel iç ve dış Müdür, Müdür Muavini ve öğretmen Nakil Listeleri ektedir

İtiraz süresi 11-15 Temmuz tarihleri arasında olup itirazlar yazılı dilekçe ile ilgili daire müdürlüklerine mesai sonuna kadar yapılmalıdır.

Genel ve Meslek Liseleri 9.Sınıfa Geçecek Olan Öğrencilere Duyuru

2013-2014 Öğretim Yılı’ndan itibaren Genel ve Meslek Liseleri’ndeki “Ortak Sınıf”uygulamasına son verilmiş ve Alan/Dal uygulaması başlatılmıştır. Başlatılan bu uygulama ile Meslek Liselerinde alanlara geçiş 9. Sınıftan başlatılarak uygulama saatlerinin arttırılması hedeflenmiş olup, Genel Liselerde ise bu uygulama ile üniversiteye yönelik olarak öğrenci isteğine bağlı ders seçim imkanı yaratılmıştır.