2014-2015 öğretim yılı için; ÖSYS Yerleştirme sonuçlarını açıkladı. (23/7/2014)

Yükseköğretime “sınavsız geçiş hakkı” bulunan adaylarla 23 Mart 2014 tarihinde yapılan “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” ve 14-15-21-22 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan “Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, adayların tercihleri doğrultusunda; 2014-ÖSYS Yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış ve açıklanmıştır.

Müdür/Müdür Muavinliği Kriter Değerlendirme Sonuçları

“İlköğretim Dairesi kadrolarındaki münhal Müdür - Müdür Muavinliğine müracaat eden adayların yükselme kriter puanlarının hesaplanmasıyla ilgili çalışmalar tamamlanmış olup kriter puanları aşağıda duyurulmuştur. Kriter puanlarına itirazlarla ilgili açıklama listelerin sonunda verilmiştir.”

2014-2015 Öğretim yılı Muhtemel iç ve dış Müdür, Müdür Muavini ve öğretmen Nakil Listeleri ektedir

İtiraz süresi 11-15 Temmuz tarihleri arasında olup itirazlar yazılı dilekçe ile ilgili daire müdürlüklerine mesai sonuna kadar yapılmalıdır.

Genel ve Meslek Liseleri 9.Sınıfa Geçecek Olan Öğrencilere Duyuru

2013-2014 Öğretim Yılı’ndan itibaren Genel ve Meslek Liseleri’ndeki “Ortak Sınıf”uygulamasına son verilmiş ve Alan/Dal uygulaması başlatılmıştır. Başlatılan bu uygulama ile Meslek Liselerinde alanlara geçiş 9. Sınıftan başlatılarak uygulama saatlerinin arttırılması hedeflenmiş olup, Genel Liselerde ise bu uygulama ile üniversiteye yönelik olarak öğrenci isteğine bağlı ders seçim imkanı yaratılmıştır.

Kontenjanlara Başvuru Tarihleri ve Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

ÖSYM ; 14-15 Haziran ve 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan LYS sınav sonuçlarını 28 Haziran 2014 tarihinde açıklamıştır. Bu bağlamda öğrenciler tercihlerini ÖSYM’nin belirlediği 7 – 17 Temmuz 2014 tarihlerinde 2014 tercih kılavuzundan yapabileceklerdir.

Seminer Belgeleri Hakkında

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen Çocuk İhmali ve İstismarı, Yalan Beden Dili Konulu Seminerlere katılan öğretmen ve idarecilerin katılım belgeleri hazırlanmış olup İlgili dairelere gönderilmiştir. Katılımcılar belgelerine bağlı bulunduğu dairelerden temin edebilir.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesinden Duyuru

2014-2015 Öğretim yılında Devletimiz ihtiyaç alanları ile ilgili “TC Yükseköğretim Kurulu”na yapmış olduğumuz KKTC Kontenjan taleplerimiz TC YÖK 19/3/2014 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş ve KKTC uyruklu, KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için ( çift uyruklular dahil) lisans programlarında ; 99 alanda 219, Özel Yetenek programlarında ; 22 alanda 34  ve Önlisans programlarında ; 23 alanda 44 kontenjan ayrılmasına karar vererek tarafımızı bilgilendirmiştir.