Türkiye Cumhuriyetinde Yüksek Öğretim Kurumları Yeni Sınav Sistemi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulunda düzenlediği basın toplantısı ile üniversiteye girişte uygulanacak yeni sistemi kamuoyu ile paylaşmıştır.

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” olarak belirlenmiştir.

Yeni sistemde  adaylar sınava iki ayrı oturuma katılacaklar ve ilk oturumda adaylara Temel Yeterlilik Testi uygulanacaktır. Bu testte Türkçe’yi doğru kullanma,okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.

Birinci Oturum

Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve Temel Matematik soruları  ortak müfredatına dayalı sorular olacaktır.Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi,Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı %50 olacaktır.Bu test, aynı zamanda önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercihedilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı olmayacaktır.Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

İkinci Oturum

Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilecek olan bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. İkinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacaktır.İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta ssonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacaktır

Tercih edilecek puan türüne göre:

Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler

testinin ağırlığı %50’dir.

Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.

Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik

testinin ağırlığı %50’dir.

Yerleştirme

Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınacaktır.Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]

Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınacaktır..

Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi %40 olacaktır.

SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]

SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]

EA: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]

DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]

***Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir.***

Özel Yetenekle  öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı

Tutulmuş olup Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Yeni düzenlemede, Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır.Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir.Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına da devam edilecektir

Özetle yeni uygulamada  daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem hedeflenmiş olup  Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilip  5 hafta sonuna yayılan sınavlar 1 hafta sonuna toplanmış ve, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, Ekim 12, 2017 - 16:30