Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınav Duyurusu

1.     2018 - 2019 Öğretim Yılında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 6. sınıf Müzik, 9. sınıflara Resim ve Müzik dallarında alınacak öğrenciler için 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 09.00’da Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde sınav yapılacaktır.

2.     Sınav için aday kayıtları  18, 19 Haziran 2018 tarihlerinde 08:30 – 12:00 saatleri arasında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde yapılacaktır.

 

3.     Sınava yönelik kurs çalışmaları ise 20 – 21 Haziran 2018 tarihinde Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde yapılacaktır.

 

4.  Aday kayıt işlemleri öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılabilir.

 

5.     Sınav yeri ve saati Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü’nce verilecek “Sınav Giriş Belgesi” üzerinde belirtilecek ve “Sınav Giriş Belgesi” 6. ve 9. sınıflar için diploma fotokopisi sınav günü getirilecektir.

 

  1. Altıncı sınıf giriş sınavına 2017-2018 öğretim yılında ilkokulu tamamlayan öğrenciler;

      lise dokuzuncu sınıfa bu yıl ise mezun olan ve diploma notu en az 6.00 (altı) olan

      ortaokulu bu yıl tamamlayan öğrenciler ve girecekleri alanla ilgili (Resim-Müzik) notlarının

      aritmetik ortalaması en az 8 (sekiz) olan öğrenciler girebileceklerdir.

 

7. Aday öğrencilerin kayıtları için gerekli  belgeler;

      a) Okullarından alacakları öğrenci belgesi

      b) Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

      c) Lise dokuzuncu sınıf sınavına girecek olanlar için diploma notu (6.00) ve girecekleri alanla

          ilgili ders (Resim-Müzik) ilgili not ortalaması (üç yılın) 8.00 olmasını belirten resmi bir

          belge

      d) 100 TL (Yüz Türk Lirası) sınava giriş harcı

 

8.   a) 6. sınıfa alınacak öğrenciler Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca oluşturulacak

          komisyon tarafından yetenek sınavına tabi tutulacaktır.

 

      b) Lise 9. sınıf Müzik bölümüne alınacak öğrencilere ve Resim bölümüne alınacak

          öğrencilere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca oluşturulacak komisyon tarafından yetenek

          sınavı ayrıca yazılı Türkçe kompozisyon sınavı yapılacaktır.

 

      c) Sınavlar, komisyonca belirlenen ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 9.

          Sınıfa alınacak öğrenciler 60 puanın üstünde olan öğrenciler 6. sınıfa ise 50 puanın üzerinde

          olan başarılı öğrenciler kabul edileceklerdir.

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 
Perşembe, Haziran 7, 2018 - 07:45