Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınav Duyurusu

1. 2017 - 2018 Öğretim Yılında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 6. sınıf Müzik, 9. sınıflara Resim ve Müzik dallarında alınacak öğrenciler için 23 Haziran 2017 Cuma günü saat 09.00’da Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde sınav yapılacaktır.

2. Sınav için aday kayıtları  16, 19, 20 Haziran 2017 tarihlerinde 08:30 – 12:00 saatleri arasında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde yapılacaktır.

3.Sınava yönelik kurs çalışmaları ise 20 – 21 – 22 Haziran 2017 tarihinde Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde yapılacaktır.

4. Aday kayıt işlemleri öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılabilir.

5. Sınav yeri ve saati Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü’nce verilecek “Sınav Giriş Belgesi” üzerinde belirtilecek ve “Sınav Giriş Belgesi” 6. ve 9. sınıflar için diploma fotokopisi sınav günü getirilecektir.

6. Altıncı sınıf giriş sınavına 2016-2017 öğretim yılında ilkokulu tamamlayan öğrenciler; lise dokuzuncu sınıfa bu yıl ise mezun olan ve diploma notu en az 6.00 (altı) olan ortaokulu bu yıl tamamlayan öğrenciler ve girecekleri alanla ilgili (Resim-Müzik) notlarının aritmetik ortalaması en az 8 (sekiz) olan öğrenciler girebileceklerdir.

7. Aday öğrencilerin kayıtları için gerekli  belgeler;

            a) Okullarından alacakları öğrenci belgesi

            b) Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

            c) Lise dokuzuncu sınıf sınavına girecek olanlar için diploma notu ve girecekleri alanla ilgili

          ders (Resim-Müzik) notunu belirten resmi bir belge

            d) 100 TL (Yüz Türk Lirası) sınava giriş harcı

8. a) 6. sınıfa alınacak öğrenciler Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca oluşturulacak komisyon tarafından yetenek sınavına tabi tutulacaktır.

    b) Lise 9. sınıf Müzik bölümüne alınacak öğrencilere ve Resim bölümüne alınacak öğrencilere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca oluşturulacak komisyon tarafından yetenek sınavı ayrıca yazılı Türkçe kompozisyon sınavı yapılacaktır.

   c) Sınavlar, komisyonca belirlenen ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 60 puanın üstünde olan öğrenciler 6. sınıfa ise 50 puanın üzerinde olan başarılı öğrenciler kabul edileceklerdir.

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 
Salı, Mayıs 30, 2017 - 12:15