KAMUOYU DUYURUSU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı  okullarda 2018-2019 öğretim yılı için ihtiyaç duyulan öğretmen sayıları ve alanları bakanlığımız ile ilgili sendika ile yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiş ve yetkileri  alınarak  Kamu Hizmetleri Komisyonu’na gerekli münhallerin açılıp sınavlarının yapılması için gönderilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilgili dairelerimize bağlı okullar için 2 (iki) İlahiyat Meslek Dersi Öğretmeni ihtiyacı belirlenmiş ve Kamu Hizmetleri Komisyonu’na gönderilen listede yer verilmiştir.

Ancak, yetkisi alınmasına rağmen ihtiyaç duyulan İlahiyat Meslek Dersi Öğretmenleri  için Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak sınavın KHK soru bankasında alana ait soruların mevcut olmadığı ve bu soruların temininin uzun süre alacağı, bu nedenle sınavın ileriki bir tarihe ertelendiği bakanlığımıza bildirilmiştir.

Bu alanda ihtiyaç duyulan öğretmenler için yapılacak olan sınav ileriki bir tarihe ertelenerek sınav tarihi ilgili komisyon tarafından  kamuoyuna açıklanacaktır.

Yayın Tarihi: