Basın Duyurusu

2017-2018 öğretim yılında T.C Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulü maksadıyla gerçekleştirecekleri yabancı öğrenci sınavı(YÖS) , İstanbul Üniversitesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından KKTC’de de gerçekleştirilecektir.

            IÜYÖS 2017 için 2 Ocak-24 Mart 2017 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek olup sınav 29 Nisan 2017’de Lefkoşa da dahil olmak üzere 71 farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.Adaylar online  başvuru için yos.istanbul.edu.tr adresini kullanacaktır.

            OMÜ-YÖS 2017 için ise 2 Ocak -31 Mart 2017 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek ve sınav 22 Nisan 2017 tarihinde belirlenen sınav merkezleri ve KKTC’de gerçekleştirilecektir.

Adaylar online  başvuru için ubs.omu.edu.tr adresini kullanacaktır.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, Mart 16, 2017 - 12:00