2019– 2020 Öğretim Yılı İlköğretim ve Genel Ortaöğretim Kademesi Resmi ve Özel Okulların Haftalık Ders Dağılım Çizelgeleri

Yayın Tarihi: 
Cuma, Ağustos 16, 2019 - 13:00