2016-2017 Öğretim Yılı Kolej Ara Sınıflarına Giriş Sınavı Duyurusu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı resmi kolejlerin ara sınıflarının öğrenci sayılarına bağlı olarak belirlenmiş ihtiyaçlar kapsamında yapılacak sınav 09 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşecektir..

Türk Maarif Kolejinde yer alacak olan sınav, 09:30-11:00 saatleri arasında tek oturum üzerinden yapılacaktır.

Sınava 2015-2016 Öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ( Resmi veya Özel) Okullarda eğitimini tamamlamış  veya  KKTC sınırları dışında eğitim görüp KKTC vatandaşı olan KKTC’deki resmi kolejlerde kayıtlı olmayan tüm öğrenciler katılabilir.

Sınava kayıtlar  01 / 06 Eylül 2016 (her iki tarih dahil)  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi’ndeki kayıt merkezinde yapılabilecektir.

 

Kayıt Esnasında Aranan Belgeler.

  • Doğum belgesinin aslı veya KKTC kimlik kartının fotokopisi veya TC kimlik kartı fotokopisi veya diğer ülke pasaport  fotokopisi.
  • Okulundan alınmış öğrenci belgesi veya 2015-2016 öğretim yılını tamamladığını gösterir karnesinin fotokopisi (aslı da beraberlerinde bulundurulacaktır).
  • Bir (1) adet vesikalık fotoğraf.
  • Sınav harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu.
  • Doldurulmuş sınav başvuru formu (kayıt esnasında alacak).
Dosya Eki: