2015-2016 Yılında KKTC Üniversitelerinde Eğitim ve Öğretim Gören Öğrenci Sayıları.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nün açıkladığı sayısal veriler ışığında 2015-2016 yılında KKTC Üniversitelerinde yaklaşık 81.000 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Bu öğrencilerin 47.033’ü TC uyruklu, 21.982’si Türkiye Cumhuriyeti dışından gelen yabancı uyruklu, 12.000 öğrenci ise KKTC vatandaşıdır.

      Geçen yıl bu tarihlerde üniversitelerimizde 74.000 öğrenci öğrenim görmekteydi. Geçen yıl ile kıyasladığımızda üniversitelerimizde 7.000 öğrenci artışı olduğu görülmektedir. Özellikle geçen yıl 41.928 olan TC uyruklu öğrenci sayısının bu yıl 47.033’e çıkması dikkat çekicidir. Bu veriler 19-23 Ekim 2015 tarihleri arasında üniversite temsilcilerinden alınmıştır.

     3.ülke öğrencileri ile ilgili üniversitelerimize kayıt işlemleri devam etmektedir. Kasımın ilk haftası gibi daha net rakamlar ortaya çıkacaktır.