Şehit Zeka Çorba Ortaokulunun KAMUNET Omurgasına Bağlantısının Sağlanması

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Şehit Zeka Çorba Ortaokulunun (Gönendere - Gazimağusa) KAMUNET Omurgasına bağlantısının sağlanabilmesi için gerekli olan Altyapı Projesi Telekomünikasyon Dairesi tarafından hazırlanmış ve İnşat Encümenliği tarafından da onaylanmıştır. Merkezi İhale Komisyonunun direktifleri doğrultusunda Doğrudan Alım yoluna gidilmiş ve 5 firmadan yazılı teklif alınmıştır.

Birinci en düşük teklife sahip firmanın Teknik İşler Sınıf karnesi olmamasından dolayı değerlendirme dışı bırakılmış ve ikinci en düşük teklife sahip Kemal Aktunç İnşaat Ltd.'in teklifi uygun görülerek sözleşme imzalanmıştır.