Öğretim Programı ve Ders Kitaplarını Değerlendirme Formları

Bilindiği üzere Bakanlığımız ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbiliğinde yürütülen Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi'nin (TEPGEP) son aşamasına gelinmiştir.

Proje kapsamında hazırlanan öğretim programı ve ders kitaplarını daha verimli ve daha iyi bir hale getirmek amacıyla ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine değerlendirme formu hazırlanmıştır.

Aşağıdaki formları indirip, doldurduktan sonra okul müdürlüğü aracılığı ile Talim ve Terbiye Dairesi'ne ulaştırabilir veya ttdarsiv@mebnet.net e-posta adresine en geç 25 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, Nisan 30, 2018 - 13:45