Ustalık Belgesi Sınavları Hakkında Duyuru

Değiştirilmiş şekliyle 28/1988 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca KKTC’de işyeri çalıştıranlara yönelik olarak değişik meslek dallarında “Ustalık Belgesi” verilmesi için Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından uygulamalı sınavlar yapılacaktır.

 
            Sözkonusu Ustalık Belgeleri uygulamalı sınav kayıtları Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nde başlamış olup, 04 Mayıs 2011 Çarşamba gününe kadar kayıtlar devam edecektir.