Zorunlu Eğitim Uygulamaları

 • Zorunlu eğitim çağındaki her yurttaşın bir okula devamı zorunludur.
 • Zorunlu eğitim çağındaki yurttaşın devam edeceği okul Bakanlıkça saptanır. Bu amaçla her okula ait kapsam bölgelerini içeren haritalar Bakanlıkça hazırlanır.
 • Özel eğitime muhtaç bir yurttaşın devam edeceği okul Bakanlıkça saptanır.
 • Okul, öğrenim görecek yurttaşın ailesinin ikamet ettiği köy, kasaba veya şehirde ise çocuğun okula gidiş gelişi velisi tarafından sağlanır.
 • Okul, öğrenim görecek yurttaşın ailesinin ikamet ettiği köyün dışında ise ve okul ile köy arasındaki mesafe iki milin üzerinde ise öğrencinin okula taşınması Bakanlıkça gerçekleştirilir.
 • Okul çağına ulaşan bir çocuğun okula kaydını yaptırması ve devamı, köy veya mahalle Muhtarı yardımıyla ilgili öğretmence izlenir.
 • Çocuğunu okula kaydettirmeyen ve/veya devamını sağlamayan aile velisine aşağıdaki bentlerde öngörülen cezai müeyyideler uygulanır ve bu gibi öğrencilerin eğitiminin sürdürülmesi için devletçe gerekli önlemler alınır :
  • İlk mahkumiyette 50.000 Türk Lirasına kadar para cezası;
  • İkinci mahkumiyette 100.000 Türk Lirasına kadar para cezası;
  • Üçüncü mahkumiyete 500.000 Türk Lirasına kadar para cezası ve /veya üç aya kadar hapislik cezası;
  • Daha sonraki mahkumiyetlerde altı aya kadar hapislik cezası.