Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü

Yurt Dışı Ulaşım İçin Alan Kodu: [00] 90-392
Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü:
2288513 2283136'dan-229     Müdür: Ziya ÖZTÜRKLER
    Sekreter : Dervişe Menteş ARIKAN
  2283136-303 
Müdür Muavini(Grv):  Sanem Yaşar İNCE
Yüksek Öğrenim Müfettişleri
  2283136'dan-631
Elif ÇORUHLU
  2283136'dan-511 Behçet ÇELEBİ
  2283136'dan-227 Ayşe MİR
  2283136'dan-232 Hüseyin MURUZ
  2283136'dan-219 Cevdet ÇELEBİ
  2283136'dan-581 Akile EKİZOĞLU
  2283136'dan-401 Revin GÜRLER
  2283136'dan-309 Ali YENEN
  2283136'dan-531 Bilal ÖZKADER
  2283136'dan-237 Emine ÇAĞLAR
  2283136'dan 306 Metin HARPER
  2283136'dan 513 Tanguç ÖZEN
  Arşiv
  2283136'dan-510 Hatice ORANLI
  2283136'dan-242 Seyde DERİNOK
  2283136'dan-620 Nermin TÜCCAROĞLU
  2283136'dan-239 Sevgi KASAPOĞLU
  2283136'dan-580 Fikret ZABİTOĞLU
  2283136'dan-580 Odacı: Sejder KAFA