Türkiye Üniversitelerine Yerleştirilen KKTC Yurttaşı Öğrencilerimizden Kontenjan Bursu Almaya Aday Olan Öğrenciler.

KKTC kontenjanlarına müracaat ederek 2015-2016 öğretim yılında ÖSYM tarafından Türkiye üniversitelerine yerleştirilen KKTC yurttaşı öğrencilerimizden kontenjan bursu almaya aday olan öğrenciler belirlenmiştir.  

            İlgili öğrenciler, yüksek öğrenim kurumunun 1. sınıfına kayıtlı olup Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından araştırılan aile gelirlerinin Burs Tüzüğü 5.Maddesinin (4)üncü fıkrası uyarınca belirlenen ekonomik kritere uygun olması şartıyla kontenjan bursundan yararlanabileceklerdir.           

Açıklanan listeye itirazı olan adayların Burs Tüzüğü 10.Maddesinin (8)inci  fıkrası uyarınca 4 Aralık 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar belgeleri ve itiraz dilekçeleri ile birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

KKTC yurttaşı, KKTC liselerinden mezun ve KKTC’de ikamet eden kontenjan bursu adayı öğrencilerimizin listesi  ekteki gibidir.