Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü

Yurt Dışı Ulaşım İçin Alan Kodu: [00] 90-392
Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü
2281791 2283136'dan-302 Müdür: Murad AKTUĞ
    Sekreter: Alev ELEYAN
2289243 2283136'dan-602 Müdür Muavini: 
Kurul Üyeleri
2279651-2289243 2283136'dan-238 Nazım NURİ
2279651 2283136'dan-603 Salih SARPTEN
2283902 2283136'dan-302 Odacı: Ejder DENİZ
2283902 2283136'dan-600 KURUL TOPLANTI ODASI
  2283136'dan-606 KÜÇÜK TOPLANTI ODASI
  2283136'dan-607 SINAV ODASI
  2283136'dan-608 Arşiv