Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü
Kurumsal e-Mail Adresi ttd@mebnet.net
Arşiv e-Mail Adresi ttdarsiv@mebnet.net
Harici Hat (0392) 600 18 40 (3 Hat)
Fax (0392) 600 18 44
       
Birim / Görev Adı Soyad Dahili
Daire Müdürü   Murad AKTUĞ 1350
  Sekreter Alev ELEYAN 1352
Müdür Muavini Nazım NURİ 1353
Talim Terbiye Kurul Üyesi Salih SARPTEN 1354
Tunc TAĞMAÇ 1355
İdari İşler Gülay Mercan GERGİN 1356
Ölçme ve Degerlendirme Bölümü    1359
Toplantı Odası   1357
Arşiv   1360
Odacı Ejder DENİZ 1361