2013-2014 Öğretim yılı Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Eylül Ayında Yapılacak Olan Seminerler

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından 02 Eylül-09 Eylül tarihleri arasında 4 bölgede İÖD’sine bağlı tüm idareci ve öğretmenlere yönelik olarak 2013-2014 Öğretim yılı Hizmetiçi Eğitim kapsamında yapılacak olanseminerler aşağıda verilmiştir.
EkBoyut
Eylül Ayı Hizmetiçi Eğitim Planı309.55 KB
Eylül Ayı Hizmetiçi Eğitim Programı(öğretmen ve İdareciler)268.07 KB