Erol Özçelik

1934 yılında Baf'ta doğdu.
İlk ve ortaokul öğrenimini Baf kasabasında, Lise öğrenimini Lefkoşa Türk Lisesinde tamamladıktan sonra, 1958 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi - Coğrafya Bölümünden mezun oldu.
Aynı yıl Lefkoşa'da Lise öğretmenliğine atandı. Sırasıyla, 1963 yılında Lefkoşa Türk Lisesi Müdürlüğü, 1968 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Sekreterliği ile Eğitim Dairesinde Ortaöğretim Müfettişliği yaptı. 1971 yılında Orta Öğretim Şube Amirliğine, 1976 yılında Genel Orta Öğretim Dairesi Müdür Muavinliğine, 1982 yılında Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğüne atandı.
Çeşitli yıllarda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletlerinde eğitim alanında incelemelerde bulundu.
1991 yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. 1994 yılında yaş haddi nedeniyle Müsteşarlıktan emekliye ayrıldı.
Ulusal Birlik Partisinin Eğitim Komisyonunda görev aldı. 1996 yılında Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanlığı yaptı.
1998 yılında Ulusal Birlik Partisinden Meclis dışından Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığına atandı. Bu göreve 1998 yılı sonuna kadar devam etti.
Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.