Yükseköğretime Geçiş Sınavı, Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

      Yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) 15 Mart 2015 tarihinde yapılacaktır. Sınava girecek adayların sınava girecekleri bina / salonlara atama işlemleri tamamlanmıştır.Sınava 1438 KKTC vatandaşı girecektir.

Adaylara sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren, 2015-YGS sınav belgesini,TC kimlik numaralarını ve aday şifreleri ile 5 Mart 2015 saat 14:00’den itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde bina, salon, merkez ve adayın fotoğrafı bulunacaktır. Fotoğrafın bulunması şarttır. Belgenin çıktısı renkli veya siyah/beyaz alınabilecektir.

Sınava giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava giriş belgesini (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Sınava giriş belgesinin yanında fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanında bulundurmaları zorunludur. Nüfüs cüzdanı,pasaport, zorunlu askerlik görevini yapanlar için askeri kimlik belgesi,özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunun dışındaki hiçbir belge sınava giriş için geçerli belge olarak değerlendirilmeyecektir.

Bunu yanında geçerlilik süresi bitmiş pasaportlarda sınava giriş mümkün olmayacaktır.

Sınavınızın sorunsuz geçmesi için kurallara uymalısınız

  • Sınavda  yanınızda bulundurulması yasak olan başta iletişim araçları olmak üzere her türlü araç,gereç ve eşyaları sınav binasına götürmemelisiniz.
  • Cevap kağıdına soru kitapçık numarasını doğru kodlamayan adayın sınavi geçersiz sayılır.
  • Soru kitapçığına işaretlenen ve cevap kağıdına kodlanmayan cevaplar değerlendirmede dikkate alınmaz.
  • Sınav salonunu her ne sebeble olursa olsun terk eden aday sınav salonuna tekrar alınmaz.