TEPGP Kapsamında Hazırlanan İngilizce Öğretim Programı Hizmetiçi Eğitim Kursları;

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Tarafından İÖD İngilizce öğretmenleri ve GOÖD dairesine bağlı Ortaokullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik ekte detayları verilen hizmetiçi eğitim verilecektir.

Dosya Eki: 
Yayın Tarihi: