Temel Eğitim Programları Geliştirme Projesi Hizmetiçi Eğitim Etkinlikleri

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilecek Hizmetiçi eğitim tarihleri ekte sunulmuştur.