Muhtemel Nakil Listesi

2016-2017 öğretim yılı için Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi okullarında görevli okul müdürleri, müdür muavinleri ve öğretmenlerin yer değiştirme listesi ektedir.

Listelere 18-22 Ağustos 2017   tarihleri arasında itiraz yapılabilecektir. İtiraz dilekçeleri mesai bitimi 14:00' e kadar ilgili daire müdürlüklerine  yapılabilecektir.