Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Koronovirüs İle İlgili İvedi Olarak Aldığı Tedbirler.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan (Covid-19) yeni tip Koronovirüs'ün Dünya üzerinde hızla yayılması ve ülkemizde de ortaya çıkmasından dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ivedi olarak bir dizi tedbir almıştır.

Bu bağlamda:

  1. Bugünden itibaren tüm kreş, okul öncesi, anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej,  meslek lisesi, çıraklık eğitim merkezleri, özel okul, dershaneler, kurs/etüd merkezleri ve üniversitelerdeki tüm eğitim faaliyetlerine 15 Mart 2020 Pazar gününe kadar ara verilmesine,
  2. Kazanılmış haklara halel gelmeksizin yüksek öğretim kurumlarında öğrenci kayıtlarının 3 Nisan 2020 tarihine kadar dondurulması  ve/veya  askıya alınmasına,
  3. Akademik,  idari personel  ve yüksek öğrenim öğrencilerinin  kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle gerçekleştirecekleri 3.ülke seyahat planlarının zorunluluk gerektirmiyorsa  iptal edilmesi veya ertelenmesine (zorunlu hallerde bakanlık onayı şartı aranacaktır),
  4. Yurt içinde gerçekleştirilecek ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel toplantıların ertelenmesine veya iptal edilmesine,
  5. Üniversitelerin Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek  her türlü tedbirin alınması ve hijyen çalışmasına önem verilmesine,
  6. Üniversitelerdeki  sağlık birimleriyle  kamu ve özel hastaneleri arasında sıkı bir işbirliği, dayanışma ve iletişimin sağlanmasına,
  7. Yüksek öğrenim öğrencilerinin  ilk öğretim, orta öğretim , oteller ve diğer kamu  ve özel kuruluş ve işletmelerde devam eden veya planlanan staj eğitimlerine ara verilmesine,
  8. Tüm kreş, okul öncesi, anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej,  meslek lisesi, çıraklık eğitim merkezleri, özel okul, dershaneler, kurs/etüd merkezlerinde yeni öğrenci kayıtlarının 28 Mart 2020 tarihine kadar durdurulmasına,
  9. Meslek Liselerinden işletmelere staj için giden öğrencilerin stajlarının alınacak yeni bir karara kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, tüm kurum, kuruluş ve okullarda hijyen çalışmalarına azami özen gösterilmesi ve seyreltilmiş çamaşır suyu ve dezenfektan kullanılarak sıklıkla temizlik çalışmalarının yapılması gerekmektedir.