Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr Özdemir Berova’nın da Katıldığı Trafik Güvenliği Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Trafik Güvenliği Komitesi arasında trafik güvenliği eğitiminin çocuklarımza en iyi şekilde nasıl aktarılabileceği konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr Özdemir Berova nezinde yapılan toplantıya Talim Terbiye Dairesi müdürü Dr. Havva Dağsever, TGK adına milletvekilleri Zorlu Töre, Zeki Çeler, Armağan Candan, ve Hasan Taçoy, TGK'nin uzman alt çalışma grubu adına DAÜ Trafik Eğitimi ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr Mehmet Metin Kunt ve Yrd. Doç. Dr Hüseyin Sevay katılmıştır.

Toplum olarak trafik güvenliği ile ilgili sorunlarımıza bağlı olarak ağır bir bedel ödemekte olduğumuzdan dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, örgün trafik güvenliği eğitimi yanında eğitimle ilgili tüm faaliyetlere büyük önem vermektedir. Özellikle eğitimin hayat kurtaracak ve ciddi yaralanmaları önleyecek bir karayolu trafik güvenliği sisteminin tesis edilmesi ve sürdürülebilir kılınması için gereken en temel çözüm unsurlarından biri olması toplumumuzun geleceği için eğitim alanında hep birlikte ciddi adımlar atmamızın zamanının geldiğini ortaya koymaktadır.

İnsan sağlığı, güvenliği, ve refahı toplumsal olarak birincil önceliklerimiz olması gerektiğinden, örgün eğitim sistemimiz aracılığı ile anasınıftan başlayarak lise son sınıfa kadar çocuklarımıza trafikte seyahat ederken güvenli davranmayı öğretecek bir eğitim yaklaşımına ihtiyacımız olduğu da açıktır. Dolayısı ile, önceki yıllarda üzerinde çalışılmış olan trafik güvenliği eğitimi, kitaplarındaki içeriğin bu yaklaşıma hizmet edecek nitelikte olması Bakanlığımız için bir başlangıç teşkil edecek ve üst sınıflar için gereken eğitim içeriğinin hazırlanması için de Bakanlığımız çalışmalarını ilgili uzmanların desteği ile sürdürmekte kararlıdır.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı trafik güvenliği ile ilgili olarak eğitim alanında her olumlu adımı atmaya hazırdır. Ayrıca Bakanlığımız TGK tarafından başlatılmış olan bilimsel durum tespiti çalışmalarından çıkacak çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için gereken desteği vermeye ve her türlü katkı koymaya her zaman hazır olacaktır. Trafikte hayat kurtarılmasına ve ciddi yaralanmaların önlenmesine katkı koymak hepimizin asli görevleri arasındadır.