Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde Sınav Yapılacaktır.

  1. 2015 - 2016 Öğretim Yılında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 6. sınıf Müzik, 9. sınıflara Resim ve Müzik dallarında alınacak öğrenciler için 25 Haziran 2015 Perşembe  günü saat 09.00’da Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde sınav yapılacaktır.
  1. Sınav için aday kayıtları  22 – 23 Haziran 2015 tarihlerinde 08:30 – 12:00 saatleri arasında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde yapılacaktır.
  1. Sınava yönelik kurs çalışmaları ise 24 Haziran 2015 tarihinde 09.00 – 12:00 saatleri arasında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde yapılacaktır.
  1. Aday kayıt işlemleri öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılabilir.
  1. Sınav yeri ve saati Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü’nce verilecek “Sınav Giriş Belgesi” üzerinde belirtilecek ve “Sınav Giriş Belgesi” 6. ve 9. sınıflar için diploma fotokopisi sınav günü getirilecektir.
  1. Altıncı sınıf giriş sınavına 2014-2015 öğretim yılında ilkokulu tamamlayan öğrenciler; lise dokuzuncu sınıf sınavlarına ise diploma notu en az 6.00 (altı) olanlar ve girecekleri alanla ilgili (Resim-Müzik) notlarının aritmetik ortalaması en az 8 (sekiz) olan öğrenciler girebileceklerdir.

   7. Aday öğrencilerin kayıtları için gerekli  belgeler;

         a) Okullarından alacakları öğrenci belgesi

         b) Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

         c) Lise dokuzuncu sınıf sınavına girecek olanlar için diploma notu ve girecekleri alanla ilgili

          ders (Resim-Müzik) notunu belirten resmi bir belge

         d) 100 TL (Yüz Türk Lirası) sınava giriş harcı

    8.  a) 6. sınıfa alınacak öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nca oluşturulacak komisyon tarafından yetenek sınavına tabi tutulacaktır.

         b) Lise 9. sınıf için Milli Eğitim Bakanlığı’nca oluşturulacak komisyon tarafından yetenek sınavı ayrıca yazılı Türkçe kompozisyon sınavı yapılacaktır.

         c) Sınavlar, komisyonca belirlenen ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 60 puanın üstünde not alan öğrenciler başarılı kabul edilecektir.