KKTC Yükseköğretim Çalıştayı Raporu

       Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK işbirliği ile gerçekleşen KKTC Yükseköğretim Çalıştayı’na kıymetli bilgi ve önerilerini belirten, yoğun olarak çalışan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.

       Çalıştay, 26-27 Mayıs 2015 tarihinde  gerçekleştirildi. Çalıştay, 1. yükseköğretimde kalite ve öğrenci memnuniyeti; 2. araştırma ve geliştirme; 3. akademik kriterler, etik ve intihal; 4. tanıtım ve toplumsal farkındalık; 5. dış ilişkiler ve uluslararası görünürlük; 6. yüksek öğretime geçiş ve meslek standartları; 7. dijital ve engelsiz eğitim temalarının ele alındığı  oturumlar gerçekleştirildi.

      Çalıştayda tüm üniversitelerin temsilcileri ve uzman kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkarak yükseköğretimde çözüm odaklı yol haritası oluşturabilmeye çalışıldı.

       Yükseköğretim Çalıştayı’na yoğun ilgi gösterilmiş olup 180 akademisyen iki gün boyunca çalıştaya katkı koymuştur.

        26 Mayıs çalıştayın ilk günü, çalıştay temalarını ve tartışılacak temanın içeriğini belirtmek amacıyla davetli konuşmacıların sunumlarına yer verildi. 27 Mayıs çalıştayın ikinci günü, her tema için atanan iki moderatör, bir raportör, bir bakanlık müfettişi eşliğinde komisyonlar bir araya geldi. Her komisyon üyesi, ilgili temaya yönelik raporun oluşturulmasında klavuz kitapçıklar kullanıldı.

      Üniversitelerin ve öğrenenlerin yaşadığı ortak sorunlara çözüm üretmeye ve işbirliği sağlamaya fırsat sağlayan bu çalıştayın her temaya ilişkin raporu KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet  sayfasında yayımlanmıştır.

      İlerleyen süreçte sunumların, katılımcıların, raporun yer aldığı kitapcıkta hazırlanacaktır.

Çalıştay Raporu 2015