KKTC Liselerinden Mezun Öğrencilerimiz İçin 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Belirlenen Kontenjan Alan, Sayı ve Üniversitelerin Yer Aldığı Tablo.

2019-2020 öğretim yılı için Bakanlığımız ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın yapmış olduğu çalışma sonucunda Devletimiz ihtiyaç alanları ile ilgili “TC Yükseköğretim Kurulu”na yapmış olduğumuz KKTC kontenjan taleplerimiz

TC YÖK 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için ( çift uyruklular dahil)  lisans düzeyinde 118 alanda 163 kontenjan, önlisans düzeyinde 76 alanda 84 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 28 alanda 40 kontenjan ve  TC YÖK 20/02/2019 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, yüksek lisans düzeyinde 39 alanda 46 kontenjan ve doktora düzeyinde 25 alanda toplam 32 kontenjan ayrılmasına karar vererek tarafımızı bilgilendirmiştir.

            KKTC kontenjan alan ve üniversiteleri   2019-2020  ÖSYM kılavuzunda yer alacaktır. Üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebilir. Kontenjanlar belirlenirken Devlet Planlama Örgütü ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ortak çalışma yapıp kontenjan talepleri yapılmıştır.

         YKS 1.Oturum Temel Yetenek Tasti(TYT) 15 Haziran 2019 Cumartesi saat 10:15’te ; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi(AYT) 16 Haziran 2019 Pazar saat 10:15’te ;YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran 2019 Pazar öğleden sonra 15:45’te gerçekleştirilecektir.

            Yukarıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek 2019 YKS Oturumlarına KKTC’de 1793 aday girecektir.

 KKTC liselerinden mezun (çift uyruklular dahil) öğrencilerimiz için belirlenen kontenjan alan, sayı ve üniversiteler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, Mayıs 2, 2019 - 10:45